שירת התנים

בורשטיין צביה • 19/12/2018 כניסות

כ

 גם אנחנו שומעים כל ערב את יללות התנים .לפעמים זה די מפחיד..נשמח שהועד והמועצה יטפלו בנדון..

הודעות בנושא זה