חדר תרבות

חרמוני אורי • כניסות

חדר התרבות הוא בבעלות האגודה והאכסניה מתחזקת אותו. אפשר להגיד שהוא של האכסניה. הועד לפעמים משתמש בו באישור האכסניה

הודעות בנושא זה