ניקיון הישוב- איסוף גללי כלבים

מזכירות • 17/11/2020 כניסות

תופעת גללי כלבים פזורים על המדרכות, על דשאים ושטחים ציבוריים מתרחשת כל הזמן,

הועד המקומי התקין מתקני שקיקקי במקומות שונים בישוב, במתקן יש שקיות לאיסוף גללי כלבים.

אנו חוזרים ומבקשים מכם בכל לשון של בקשה, לפעול כנדרש ולאסוף.

זו פגיעה באיכות החיים ובכלל לא נעים תושבים רבים.

לידיעתכם חובה על בעל/ת הכלב לאסוף את הגללים שמשאיר הכלב.

תודה על תשומת הלב!