פרסומים

הודעות המועצה • כניסות

קבצים מצורפים:

קורס יסודות החקלאות 2020

מעבר לשעון חורף מטרופולין תחבורה

סדנה לפיתוח כישורים חברתיים לכיתות ב-ה

קורסים משרד החקלאות

לתושבים  שלום :

 

1.    בימים אלה מתבצעות עבודות הכוללות הצנעת זבל אורגני, כחלק מתהליך הכנת השטחים החקלאיים לקליטת הגידולים הבאים .

התהליך יימשך מספר ימים ויתרחש בעיקר באזור: כפר יעבץ, עזריאל, פורת ועין ורד

         במהלך ימים אלו, יתכנו ריחות של זבל אורגני. בנוסף, החקלאים קיבלו הנחיות ויפעלו בהתאם לכללים.

         אנא גלו הבנה והתאזרו בסבלנות

 

2.    מצורף פרסום של סדנה לפיתוח כישורים חברתיים לכתות ב-ה

 

 

 

 

3.    החל מ-3 בנובמבר קבלת הקהל במשרד הרישוי בנתניה תהיה מותנית בזימון תור מראש בלבד.

         מדובר במהלך ארצי שמבוצע בהדרגה.

         כיום יש חובת זימון תורים בעפולה ובטבריה וזה עובד מצוין,

         ב-3 בנובמבר חובת הזימון תתרחב גם לסניף כרמיאל ונתניה ובכל חודש יתווספו סניפים נוספים.

 

          כל הפרטים על המהלך מופיעים באתר משרד התחבורה:

https://www.gov.il/he/departments/news/reservation_in_advance

 

 

 

 

 

4.    מצורף פרסום קורס נפלאות התבונה המקראית

 

 

 

 

 

 

5.    מצורף פרסום של סינמה לב השרון

 

6.    מצורף פרסום אודות קורסים מטעם משרד החקלאות

 

 

7.    מצורף פרסום אודות קורס יסודות החקלאות:

 

 

8.    מצורף פרסום בנושא מעבר לשעון חורף מטרופולין תחבורה

 

 

 

 

בברכה

מרב

משרד הרישוי פרסוםסינימה לב השרון 11 נובמברנפלאות התבונה המקראית