שקיות מחזור כתומות- שינוי במועדי איסוף בחגי תשרי

מזכירות • 17/9/2020 כניסות

שלום לכולם - להלן הודעת היחידה לאיכות החיים והסביבה מועצה

חל שינוי בימי האיסוף של השקיות הכתומות בכל שבוע הבא, נא להודיע בכל אמצעי אפשרי לתושבים.

ביום שני לא יהיה איסוף שקיות כתומות.

כל האיסוף בכל המושבים ידחה ביום אחד כלומר:

ביום שלישי יאספו שקיות כתומות ממשמרת, חרות, כפר הס, יעף, עזריאל וכפר יעבץ.

ביום רביעי יאספו שקיות כתומות משער אפרים, ניצני עוז, תנובות, ינוב, גאולים נורדיה וגנות הדר.

ביום חמישי יאספו שקיות כתומות מצור משה, עין ורד, עין שריד, פורת ובני דרור.


כל התושבים מתבקשים להוציא שקיות ביום הפינוי בלבד עד השעה 08:00 בבוקר במקום גלוי ונראה לעין ברחוב.

חג שמח ומתוק

רווי דפני

היחידה לאיכות החיים והסביבה