מגדלי הים התיכון, נורדיה ארון הספרים היהודי אשר שולמן יספור את ספירת העומר והימים המיוחדים ביום שלישי 38 לעומר 28.5.2019 - כ"ג באייר התשע"ט בשעה 1100 באולם ההרצאות הקטן בקומה השניה

תרבות נוג"ה • כניסות

מגדלי הים התיכון, נורדיה
ארון הספרים היהודי
אשר שולמן יספור
את ספירת העומר
והימים המיוחדים
ביום שלישי 38 לעומר
28.5.2019 - כ"ג באייר התשע"ט
בשעה 1100
באולם ההרצאות הקטן
בקומה השניה

file 35890