שכנות טובה , חושבני שלשכנות טובה מגיעה ...

שי יוסף • 12/11/2018 כניסות

שכנות טובה , חושבני שלשכנות טובה מגיעה הערכה ורוצה אני שולח לשכנע שלומי מולה מרחוב הצאלון 15 , צמחייתו פולשת לחצרי ואתמול כבעבר שלח את מי שמטפל בגינתו לגזום את שפולש לגינתי כדי שגינתי תישאר נקיה ואני מודה לו גם מעל במה זו . וידועה האימרה טוב שכן טוב..... תבוא עליו הברכה , יוסי שי , האגוז 16