שלום לך לאה, וועדת תשתיות פועלת להסדרת נושא ה ...

ון זיוה • 14/3/2019 כניסות

שלום לך לאה, וועדת תשתיות פועלת להסדרת נושא המדרכות והחניות בגנים. כמו כן בהסדרת מדרכה בצד הצפוני של הכביש של הקרוונים. הוגשה בקשה לוועדת תחבורה של המועצה להגבלת מהירות בתחומי נורדיה רבתי והצבת שלטי הגבלת מהירות, שטח בנוי וזהירות ילדים בדרך. אני תקווה שבקשתנו תאושר. אנו מודעים לנושא הבטיחות בדרכים אך מעבר לכך חובה על כל אחד מאתנו לנהוג בזהירות. בברכת ונשמרתם לנפשותכם, גון חנוך-וועדת תשתיות