בוקר טוב, הוצאת גזם מותרת בימי שני בלבד, אתמול הושלכה בניגוד ...

מזכירות • 25/3/2020 כניסות

בוקר טוב, הוצאת גזם מותרת בימי שני בלבד, אתמול הושלכה בניגוד לחוק פסולת בניה ליד מתקן הגושית, פעולה שהיא בניגוד גמור למאמצנו לשמירה על איכות החיים בישוב, מתבצע מאמץ לאיתור משליכי הפסולת להטלת קנס כבד.