פעילות שבועית במועדון חברים ותיקים

מועדון גיל הזהב • 4/1/2019 כניסות

פעילות שבועית במועדון חברים ותיקים

יום ראשון - 17:00 – 18:00 הרצאה

יום שני - 11:30 – 12:30 התעמלות על כסאות

יום שלישי - 16:00 – 17:30 פעם בשבועיים מכון אדלר

יום חמישי - 10:30 – 11:30 התעמלות על כסאות

ניתן לשינויים*

מצפה לראותכם

מרכזת מועדון חברים ותיקים

שרה בן יעקב

להזמנת מקומות נא להתקשר לגב' הדסה רוסו 050-8882730