09.07.19 יום ג' הקרוב 🥳🥳יום הספר בנו"גה🥳🥳 📚סיפור לילדים כל חצי שעה 📚הפעלה לצלילי החלילן מהמלין 📚חדר יצירה בעקבות סיפורים וכמובן מכירת ספרים, גם משומשים וגם חדשים מהדפוס במקום יופעל דוכן של אוכל דרוזי מחכים לראות אתכם 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

תרבות נוג"ה • כניסות

09.07.19 יום ג' הקרוב 🥳🥳יום הספר בנו"גה🥳🥳 📚סיפור לילדים כל חצי שעה 📚הפעלה לצלילי החלילן מהמלין 📚חדר יצירה בעקבות סיפורים וכמובן מכירת ספרים, גם משומשים וגם חדשים מהדפוס במקום יופעל דוכן של אוכל דרוזי מחכים לראות אתכם 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸