השחתת פירסום הבחירות. הינו עבירה פלילית. הורים .תסבירו לנוער ...

לביא בועז • כניסות

השחתת פירסום הבחירות. הינו עבירה פלילית. הורים .תסבירו לנוער. חבל לקבל תיק פלילי עבור שטות. בעיות רבות בהמשך. קבט נורדיה. בועז