נורדיה - הודעות סמס: לתושבים מחר מוקדם בבוקר תגיע משאית לאיס ...

הוד חנה • 2/9/2020 כניסות

נורדיה - הודעות סמס:

לתושבים מחר מוקדם בבוקר תגיע משאית לאיסוף הפסולת הגושית שנותרה בנאות נורדיה, ומשאית לפינוי גזם שנותר במושב, כמו כן יתבצע טאוט ע"י רכב המועצה הנכם מתבקשים להכניס את הרכבים לחניות הפרטית לידיעתכם, תודה!

מה קרה לטיטוא הרחובות של היום ? פיספסנו משהו?