לשתול עצים אחרים במקום העצים שנכרתו

רוזני • כניסות

אילן שלום! בבקשה להשאיר ערוגות ולשתול עצים אחרים ויפים במקום.

חבל  להעלים את אופי הכפר שלנו.

תודה