טיול 9/3/18 מנזרים וכנסיות בשפלת יהודה

תרבות נוג"ה • 19/2/2018 כניסותשרון סיון ולס. 0509300012