ספסל ברחוב הזית - פורק ממקומו

27/12/2017 כניסות

הספסל ( במצב פגום) פורק ע"י קבלן הועד.

הפרוייקט ימשך בתחילת השנה 

בברכה

אילן

הודעות בנושא זה