למישהו ידועים פרטים לגבי הפסקת החשמל? מה הצפי?

מירב שוחט • כניסות

למישהו ידועים פרטים לגבי הפסקת החשמל? מה הצפי?