חיריה זה כאן

גון חנוך • כניסות

למלינים באשר הם.

חיריה יכולה להיות פרק שרון וחיריה יכולה להיות מזבלה, הכל בידי אדם/תושב/תושבת.