מצלמות בפסולת הגושית

בורשטיין צביה • כניסות

מצלמות במקום...שאלה טובה ...איפה השמירה  שאמורה לעקוב ולתפוס את המורד..שלא מקיים את ההוראות....גם המיקום של הפסולת הגושית ..לא מתאימה..צריכים להעביר  רחוק מאיזור מגורים .....

הודעות בנושא זה