רחוב האורן, חייבים להפסיק לתלות את השקיות!😡

אלון גדי • כניסות

רחוב האורן, חייבים להפסיק לתלות את השקיות!😡
file 38234file 38235file 38236