איני יודע אם הודעתי נקלטה - לכן אחזור בקצרה - השבוע לא ברביע ...

שי • כניסות

איני יודע אם הודעתי נקלטה - לכן אחזור בקצרה - השבוע לא ברביעי ולא היום - לא רוקנו פח האשפה באגוז 16 - בדקתי פחים קרובים רוקנו - למזלי איני יצרן אשפה גדול - מהוועד , שאינו אשם , אבקש להעביר למועצה האזורית - היום יום שישי -קצר - בעבר - שלחו רכב מיוחד לפנות - מקווה שזו פעם אחרונה - סוף שבוע נעים לכל התושבים