כריתת עצים שגרמו נזקים

אילן בלאוס • כניסות

מה הסיבה לכך שאין שום התייחסות של הוועד לטיפול בערוגות ההרוסות שמהן נכרתו העצים?

ביקשתי בשם תושבים רבים לקבל תכנית הכוללת פתרון המוצע ולו"ז לתחילת וסיום העבודה בפועל.

התעלמות מבקשות תושבים לקבל מידע מעוררת סימני שאלה רבים :(

הודעות בנושא זה