התשובה הפשוטה היא שהכל מתנהל ולא כל כך מנוהל...

הוד מאיר • 14/10/2020 כניסות

התשובה הפשוטה היא שהכל מתנהל ולא כל כך מנוהל...