תקנות פנוי פסולת חדשות. נא להקפיד על השלכת פס ...

יוחאי כוכבא • 2/3/2019 כניסות

תקנות פנוי פסולת חדשות. נא להקפיד על השלכת פסולת לסוגיה במקומות המתאימים

keF9Bn