שלום לשכנים בסמטת הערבה, לתשומת לבכם ישנם חתולות לא מעוקרות ויש כאן רצף של המלטות, נמסר לאילן, ביקש ליצור קשר ם הוטרינר של המועצה לידיעתכם

גזברי • כניסות

שלום לשכנים בסמטת הערבה, לתשומת לבכם ישנם חתולות לא מעוקרות ויש כאן רצף של המלטות, נמסר לאילן, ביקש ליצור קשר ם הוטרינר של המועצה לידיעתכם