סגירת דלתות פתחי פח אשפה

שי • כניסות

לעדינה ואחרים - בעבר גם לא רוקנו - לאחר שתלונתי הועברה בעזרת אילן למועצה מרוקנים - נכון שלא תמיד סוגרים - לצערי אין שלמות