היום 1/7 החלה חברת בן בטחון באבטחת נורדיה גנות הדר על פי הסכם עם הוועדים, ובמקביל טכנאי החברה מבצעים חיבור בתים למוקד בתיאום מראש, להלן מספרי טלפון: לתיאום מוקד בן בטחון 1-700-709-707 שון 054-7708079.

הודעות סמס • כניסות

היום 1/7 החלה חברת בן בטחון באבטחת נורדיה גנות הדר על פי הסכם עם הוועדים, ובמקביל טכנאי החברה מבצעים חיבור בתים למוקד בתיאום מראש, להלן מספרי טלפון: לתיאום מוקד בן בטחון 1-700-709-707 שון 054-7708079.