לפני כחודש הודעתי למזכירות על "מפגע" אפשרי - מכונית סגורה יונה כבר כמה חודשים ליד אשכול הגנים . ילד יכול לצאת מהגן - ואין לדעת איך . יכול להילכד בה. למיטב ידיעתי ההודעה הועברה למועצה האזורית שבסמכותה לטפל בנושא כזה . היום עוד ראיתי המכונית במקום . נ

שי • כניסות

לפני כחודש הודעתי למזכירות על "מפגע" אפשרי - מכונית סגורה יונה כבר כמה חודשים ליד אשכול הגנים . ילד יכול לצאת מהגן - ואין לדעת איך . יכול להילכד בה. למיטב ידיעתי ההודעה הועברה למועצה האזורית שבסמכותה לטפל בנושא כזה . היום עוד ראיתי המכונית במקום . נכון הגנים בחופשה , אבל אולי , איני בתמונה , יש קייטנות במקום , וגם בלי זה - מכונית העומדת מעל רבע שנה מן הראוי שתסולק - בקשתי מהועד להעביר שוב ידיעתי כמו שהיא למועצה האזורית לטיפול והסרת המפגע - תודה וסוף שבוע נעים