מחזור

חווה פארן • 5/8/2020 כניסות

הגיע זמן למצלמות כי הועד מנסה כבר שנים לשכנע את התושבים לנהוג לפי הכללים ושום דבר לא עוזר.מספיק שכמה תושבים ילכלכו את הישוב וכל הקהילה סובלת.
מצלמות,אכיפה וקנס יעשו את עבודת החינוך.

הודעות בנושא זה