אולי מתפרץ לדלת פתוחה ואולי טועה - אבל חייב להתריע -ראיתי חי ...

שי יוסי • כניסות

אולי מתפרץ לדלת פתוחה ואולי טועה - אבל חייב להתריע -ראיתי חיוב גדול וחריג בכרטיס האשראי שלי - בחיוב החודשי של מיסי המועצה האזורית - לפנייתי נעניתי מהר והוסבר שקיבלו אישור משרד הפנים להעלאה זו והבנתי שהחיוב הוא הצטברות רטרואקטיבית של ההפרש בחיובים עקב אישור משרד הפנים . לא אוכל לשנות החוק - אבל מהיושבים במרומי המועצה - מיושב הראש - הגיזבר ומנהל מחקלת הגביה - אוכל לבקש - גלו קצת יחס לתושבים והודיעו על דבר כזה בטרם תעבירו החיוב למי שסמך עליכם והפקיד בידכם הוראת קבע - אין זו סמכות לעשות בחשבונות התושבים ככל העולה על רוחכם - ובהזדמנות זו - שאלה - אולי נקבל הסבר כיצד הגיעה המועצה להריון בתקציבה - גרעון שאישר לה משרד הפנים להעלאה חריגה - ויש עוד בקשות להעלות באמתחתה - על אורך המגילה מבקש סליחת הקוראים -ואם יש שגיאה - לא עשיתי הגהה - בתקווה שהיושבים בבית המועצה יחשבו גם על התושב ולא רק על המושב - שנה טובה - יוסי שי