לראש המועצה - שהופצה שמועה - שברצונו להיכנס לרשימה בכנסת לבח ...

שי • כניסות

לראש המועצה - שהופצה שמועה - שברצונו להיכנס לרשימה בכנסת לבחירה - הצלחה בדרכך - אבל זכור אתה ומחליפך - קלה ההבטחה - תיבחן ביישומה- ללא דרישה להעלאת מיסים חריגה - הזמן יוכיח יישומה כהלכה - בהצלחה