גלאור - הועד קיים - פועל כפי יכולתו ובאפשרויתיו - אבל ראשוני ...

שי • כניסות

גלאור - הועד קיים - פועל כפי יכולתו ובאפשרויתיו - אבל ראשוני המתקנים הם התושבים - וזה בכל השטחים - היישוב הוא שלנו ואם אנו לא נשמור עליו - שום ועד לא יעזור - ואיני מסיר מחובת הועד לטפל בנושא