לאוריתי, לפחות ליד אשכול הגנים בכול גנות הדר נורדיה השטח נקי ...

שי • כניסות

לאוריתי, לפחות ליד אשכול הגנים בכול גנות הדר נורדיה השטח נקי פרט למיכל איסוף עיתונים - ואם במקום אחר יש מפגע - נא הודיעו לויד שיפעל - אין חברי ו/או מזכיר הועד יכולים להיות ולראות בכל מקום - בהערות התושבים - הם נעזרים