מילה טובה לועד המקומי

שי יוסף • 12/4/2018 כניסות

לאפליקציה שהשתכללה , אפשר להתלונן וגם לשבח והשבח אני נותן , נכון שנעזרים בבעלי מקצוע אבל הרעיון לקשר נוח תושבים-ועד ותושבים-תושבים הוא רעיון טוב וחוזר על עצמי השבח ליוזמים ולמתקיני בישום, בעוד שבוע חוגגים עצמאות , חג שמח לכל עם ישראל