בשבוע הבא תתבצע הדברת תיקנים בבורות הציבוריים תאריך מדויק בת ...

אילן מזכיר • 10/6/2021 כניסות

בשבוע הבא תתבצע הדברת תיקנים בבורות הציבוריים תאריך מדויק בתחילת השבוע בתקווה שלא יהיו שיבושים