להעברה למועצה האזורית או לגוף המטפל בתאורת הרחובות - מנצל מד ...

שי • כניסות

להעברה למועצה האזורית או לגוף המטפל בתאורת הרחובות - מנצל מדיה זו כדי שהמטפלים יוכלו לקרוא בזמן הנוח להם - המנורה על העמוד הצמוד לאגוז 15- כובה כבר כמה ימים לשעות ונדלקת מחדש מעצמה - תקלה בנורה או בחלק אחר בעמוד - לטיפול הועד-מועצה ותודה מראש