מחזור אריזות- פחים כתומים

מזכירות • 23/7/2017 כניסות

שלום לכולם!.
פחי מחזור כתומים סופקו לישוב ב 2 מוקדים מרכזיים 4 פחים - בחניית נוגה, 3 פחים בבריכת השחייה נורדיה, וזאת כתגבור לשקיות הכתומות למחזור.
כמו כן ניתן לקבל שקיות למחזור במשרד הועד בשעות הקבלה.
התלונות והפניות בנושא הפחים הכתומים מועברים למנהלי המועצה.
עדכונכם
בכבוד רב
אילן דהרי/מזכיר