שכנים ממשיכים ( חוץ מאחד) לא יניחו גזם עי ביתם ובערב שלא ירא ...

הירשהורן פזית • 26/8/2020 כניסות

שכנים ממשיכים ( חוץ מאחד) לא יניחו גזם עי ביתם ובערב שלא יראו זורקים סמרטוטים וניירות .ואחר נשאר בחוץ זרוק והם לא יאספו. איני רוצה לשלוח תמונןת של העושים זאת.משפחה אחת.בכל אופן הכל מצולם.אך לא אפרסם