תחנת תדלוק פז נורדיה כביש 4

מזכירות • 21/1/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

תחנת תדלוק פז תוכנית מס' 412-0254763

לבקשת תושבים.

מצורף קובץ מאתר מנהל התכנון - תכנון זמין.

"הוראות התכנית"

לעיונכם.

בברכה

אילן