בזאת יש להאשים רק את אלו שאשפה לא במקום המיועד לה משליכים - ...

שי • כניסות

בזאת יש להאשים רק את אלו שאשפה לא במקום המיועד לה משליכים - אולי כדאי לבקש מהגננות ללמד הילדים - פעמים להערותיהם נשמעים ההורים. לשאלה נוספת - מדובר על מצלמות ביישוב - האם המקום , הרגיש, אינו מצולם - לפחות בתקופה בה הוועד מודיע שהמקום מלא ואין אפשרות להוסיף

הודעות בנושא זה